Rehabilitatsiooniteenused

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada kaasatust igapäevaellu. Laste puhul on rehabilitatsiooni eesmärgiks tingimuste loomine arenguks ja hariduse omandamiseks, iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse aktiivsuse soodustamiseks. Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel.

Meie keskuse rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on lapsed kuni 16. eluaastani (puuet taotlevad või puude raskusastet omavad lapsed).

Teenuse taotlemiseks leiab täiendava informatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei osutata.


Meil osutatavad rehabilitatsiooniteenused on:

1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooniplaani koostamine

2. Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine

3. Füsioterapeudi teenuse (individuaalne ja grupitöö). Füsioterapeut tegeleb lapse motoorika, tasakaalu, kehatunnetuse arendamise või parandamisega.

4. Tegevusterapeudi teenuse (individuaalne ja grupitöö) eesmärk on suurendada inimese iseseisvust igapäevaelus, igapäevastes tegevustes.Lastega töötamisel on oluliseks aluseks mängulised elemendid, mille kaudu tegevusterapeut arendab last tervikuna.

5. Sotsiaaltöötaja teenuse (individuaalne, perele ja grupile) eesmärk on kliendi ja/või tema pere sotsiaalsete/materiaalsete toimetulekuoskuste hindamine, probleemide ennetamine ja nõustamine.

6. Eripedagoogi teenus (individuaalne, perele ja grupile) on erivajadustega lapse arengu suunamine eakohase normi suunas. Lastega töötamise käigus tegeldakse konkreetse lapse vajadusest lähtuvalt taju-, tähelepanu- ja keskendumisprotsessidega ning õppimiseks vajalike oskuste kujundamisega.

7. Psühholoogi teenuse (individuaalne, perele ja grupile) eesmärkideks on isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine, vastavate sekkumiste läbiviimine, kliendi ja/või pere nõustamine.

8. Logopeedi teenuse (individuaalne, perele ja grupile) eesmärk on arendada laste kõne ja suhtlemise eeldusi ning oskusi. Iga lapse puhul lähtutakse töös nii tema vanusest kui vajadustest.

Kuidas registreerida rehabilitatsiooniteenusele?

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume võtta ühendust telefonil 6717246 (tööpäeviti kell 9.00-17.00) või emaili teel info@akave.ee

Registreerumiseks palume teatada:

  • Sotsiaalkindlustusametist väljastatud suunamisotsuse number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev
  • Isikuandmed
  • Kontaktandmed
  • Peamised probleemid, mille tõttu teenusele pöördutakse

Esimesel korral tuleb kindlasti kaasa võtta:

  • Sotsiaalkindlustusameti väljastatud suunamisotsus
  • Kehtiv rehabilitatsiooniplaan (kui on olemas)
Aktiviseerimiskeskus AVE - rehabilitatsioon ja lapse arendamine
Sõpruse pst 248, 13412 Tallinn
E-R 09:00 - 17:00

Mustamäel, Liivaku peatus
trollid 3, 4 ja 9
bussid 10, 11 ja 17
Tel: 671 7246
Mob: 59 196 225
info@akave.ee