Warning: include(/home/la01/9361705/lng/ee.inc.php): failed to open stream: Permission denied in /data01/virt97202/domeenid/www.akave.ee/htdocs/modules/engine.php on line 19

Warning: include(): Failed opening '/home/la01/9361705/lng/ee.inc.php' for inclusion (include_path='.:') in /data01/virt97202/domeenid/www.akave.ee/htdocs/modules/engine.php on line 19

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt97202/domeenid/www.akave.ee/htdocs/modules/engine.php on line 211
1 > Aktiviseerimiskeskus AVE - rehabilitatsioon ja lapse arendamine

Andmekaitse

 

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Aktiviseerimiskeskuses Ave võite pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@akave.ee.

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Meie keskus järgib andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte ning teeb kõik Teie isikuandmete kaitsmiseks.  

Kui arvate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega meie andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress  info@aki.ee).

 

Isikuandmete töötlemine

Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed. Isikuandmete hulka kuuluvad nn eriliigilised isikuandmed (varasemalt nn delikaatsed isikuandmed), näiteks andmed tervise kohta.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.

Meie keskus töötleb isikuandmeid rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks, et sõlmida teenuseosutamise leping ja osutada rehabilitatsiooniteenust vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Töötleme Teie isikuandmeid (sh terviseseisundit puudutavaid andmeid), mida seaduse või teenuse osutamise lepingu alusel on meil kohustus koguda ja töödelda. Teie isikuandmete töötlemiseks küsime teilt selleks teenusele tulles kirjalikku nõusolekut.

Isikuandmete töötlemisega on seotud ka see, kui saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude,  kaebuse või e-kirja. Sel juhul kasutame Teie isikuandmeid kirjas toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.

Isikuandmetega on seotud ka meile tööle kandideerimine.

Kirjavahetuse puhul andmekaitse ja isikuandmetega seonduv ning juurdepääsupiirangud on toodud avaliku teabe seaduse paragrahvis 35

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet jms). Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

 

Kuidas saate tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud?

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Andmete mitte väljastamise puhul on teil õigus esitada meie otsuse peale vaie Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda halduskohtusse.

 
 
Aktiviseerimiskeskus AVE - rehabilitatsioon ja lapse arendamine
Akadeemia tee 20, Tallinn 12611
E-R 09:00 - 17:00

Mustamäel, Keemia peatus
troll number 3, bussid number 11,17,107,124
Männi peatus bussid number 27, 33, 36, 45, 124
Tel: 671 7246
Mob: 59 196 225
info@akave.ee