Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt97202/domeenid/www.akave.ee/htdocs/modules/engine.php on line 211
Koolitused > Aktiviseerimiskeskus AVE - rehabilitatsioon ja lapse arendamine

Koolitused

Täiendkoolitus ÕPETAJATELE „Lapse õpi- ja keskendumisraskuste võimalikud põhjused“ õppekava

Õppekava nimetus

Lapse õpi- ja keskendumisraskuste võimalikud põhjused

Õpperühm

Koolieelikute õpetajate koolitus

Õpingute alustamise tingimused

 1. Täienduskoolitusele on oodatud lasteaias või kooli algklassides töötavad õpetajad.
 2. Ühes koolitusgrupis saab osaleda kuni 15 osalejat eelregistreerimise alusel.
 3. Täienduskoolitus toimub, kui on olemas vähemalt 10 osalejat.

Õppekava maht

Täienduskoolituse kogumaht on 0,75 EAP ehk 19,5 akadeemilist tundi (s.h 12 tundi auditoorset tööd ja 7,5 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

Koolitusmeetodid

Loeng, arutelu, grupitöö, iseseisev töö

Õppekava eesmärgid

Anda osalejatele ülevaade  lapse neuromotoorsest arengust ja selle arengu seosest lapse tähelepanu- ja keskendumisprobleemide ning õpivõimekusega.

Koolituse läbinu oskab  märgata  neuromotoorset ebaküpsust ja neid teadmisi rakendada lapse arengu toetamiseks.

Õppe sisu

Loeng/arutelu/praktilised ülesanded/ grupitöö

 1. Koolituse sissejuhatus;
 2. Refleksid, toimimine, areng, võimalikud seosed kesknärvisüsteemi küpsusega;
 3. MNRI ja INPP metoodikate tutvustus;
 4. Hariduslikku arengut oluliselt mõjutavad refleksid;
 5. Reflekside toimimisel (vaatlusel) põhinev esmane märkamine ja analüüs;
 6. Kodune töö: ühe lapse vaatlusel põhinev analüüs;
 7. Tehtud analüüsi esitlus ja grupitöö selle arutlemisel;
 8. Esitluse hindamine.

 

MNRI metoodika tutvustus

Dr. Svetlana Masgutova ja tema meeskonna arendatud metoodika (MNRI) on maailmapraktikas tõestanud oma tulemuslikkust nii laste kui täiskasvanute puhul, kelle probleemid on seotud mitte ainult õppimis- ja käitumisprobleemidega, vaid ka selliste diagnoosidega, nagu PCI, autism, Aspergeri sündroom, ADD, ADHD, düsleksia, ajutraumad. Oma töö eest on  S. Masgutova saanud mitmeid auhindu, sealhulgas USA  Neuro-Optometry Rehabilitation Foundation Fathers Award medali 2009. aastal.

INPP metoodika tutvustus

INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology) on loodud psühholoog Dr. Peter Blythe poolt 1975. aastal. INPP uurib kesknärvisüsteemi ebaküpsuse mõju õpitulemustele, emotsionaalsele toimimisele ja käitumisele. Ka meditsiinis kasutuses olevatele neuroloogilistele

testidele toetudes on INPP töötanud välja usaldusväärse metoodika hindamaks laste ja täiskasvanute neuroloogilist ebaküpsust ja töötanud välja sekkumiseviisi.  INPP programmid on kohandatud ka kasutamiseks koolis.

Õpiväljundid

Õppekava läbinud õppija   on omandanud:

 1. Esmased teadmised lapse õpi- ja keskendumisraskuste võimalikest põhjustest;
 2. Saanud ülevaate MNRI ja INPP metoodikatest;
 3. Oskused õpi- ja keskendumisraskustest tulenevate probleemide esmaseks hindamiseks;
 4. Oskuse vaatluse põhjal lapse probleeme märgata;
 5. Oskused koolitusel saadud teadmisi rakendades last toetada.

Õppekeskkond

 1. Koolituspäevade läbiviimiseks on vajalik seminariruum, mis mahutab kuni 15 inimest;
 2. Esitlustehnika ja pabertahvli kasutamise võimalus;
 3. Kohvipauside läbiviimise võimalus.

Koolitajad ja nende kvalifikatsioon, õpi- ja töökogemused

 1. MNRI (Masgutova The Program on Neurosensory-motor and Reflex Integration) metoodika koolituste läbimine;
 2. INPP (Institute for NeuroPhysiological Psychology) litsents;
 3. Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevatele haridusnõuetele vastava haridusega  rehabilitatsioonispetsialist;
 4. Töökogemus lastega vähemalt 5 aastat.

Õppematerjalide loend

 1. Loengu jaotusmaterjalid.

Soovituslik kirjandus:

 1. Goddard, Sally „Reflexes, learning and behavior, a window into the child’s mind. Eugene, Oregon, 2002;
 2. http://www.toolstogrowot.com/blog/2016/01/11/primitive-motor-reflexes-their-impact-on-a-childs-function
 3. https://ww.brainbalancecenters.com/blog/2014/09/retained-primitive-reflexes-sign-brain-imbalance/
 4. https://www.solvelearningdisabilities.com/8-primitive-reflexes-that-every-parent-should-know-about/
 5. http://www.thelearningclinic.ie/index.php/programs/movement-therapy/reflexes/

Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks

Iseseisva tööna osaleja:

 1. Töötab läbi loengumaterjalid;
 2. Teeb koduse töö: ühe lapse vaatlusel põhinev analüüs.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 1. Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 2 päeval auditoorses töös;
 2. Kodutööna lapse analüüsi koostamine ja selle esitlemine;
 3. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus osalejatele, kes osalesid vähemalt kahel koolituspäeval ja on kaitsnud oma kodutöö.

 

Aktiviseerimiskeskus AVE - rehabilitatsioon ja lapse arendamine
Akadeemia tee 20, Tallinn 12611
E-R 09:00 - 17:00

Mustamäel, Keemia peatus
troll number 3, bussid number 11,17,107,124
Männi peatus bussid number 27, 33, 36, 45, 124
Tel: 671 7246
Mob: 59 196 225
info@akave.ee