Psühholoog

Psühholoogi teenus

Lapse igakülgne areng eeldab lapse psühhiliste protsesside – tajude, mälu, mõtlemise, emotsionaalsete oskuste jne kindlat arengutaset. Psühholoog hindab isiksuseomadusi, psüühilisi protsesse ja lapse arengu probleeme. Psühholoog nõustab peret ja viib läbi vajalikke teraapiaid.

Teenust on vaja, kui lapsel on enda tunnetega raske toime tulla, tal on raskusi suhtlemisel või käitumisprobleemid, lapsel mänguoskused ei ole ealised.

Spetsialistid:

- Pille-Riina Kivinurm 
- Rail Fetkulin 
- Alla Tsernjatinskaja 
- Helen Sabrak

Tasuline teenus:

45min          45€