Rehabilitatsiooni teenused

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada erivajadusega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada kaasatust igapäevaellu. Laste puhul on rehabilitatsiooni eesmärgiks tingimuste loomine arenguks ja hariduse omandamiseks, iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse aktiivsuse soodustamiseks. Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel.

Meie keskuse rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on lapsed kuni 16. eluaastani.

Teenuse taotlemiseks leiab täiendava informatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kuna riigi rahastatava teenuse järjekorrad on pikad, siis soovitame koheseks sekkumiseks ja lapse aitamiseks leida ka muid võimalusi, näiteks kohaliku omavalitsuse abi. 

Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei osutata. 

Meil osutatavad rehabilitatsiooni teenused on:

1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooniplaani koostamine

2. Füsioterapeudi teenus

3. Tegevusterapeudi teenuse

5. Sotsiaaltöötaja teenuse 

6. Eripedagoogi teenus

7. Psühholoogi teenuse

8. Logopeedi teenuse