Sõidukulude hüvitamine

Väljaspool kodukanti asuva teenusepakkujalt teenuse saamiseks on võimalik esitada taotlus.

Kui lähikonnas ei ole kättesaadavat teenuseosutajat, võib osutuda vajalikuks teenuse saamine kaugemal asuva teenusepakkujalt.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise käigus tekkinud sõidukulud hüvitatakse teenusesaajatele, kes kasutavad teenust väljaspool oma koduomavalitsust. Sõidukulude hüvitamise määr on 0,10 eurot ühe läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 41,55 eurot aastas. Kulude hüvitamiseks tuleb esitada avaldus.

Rehabilitatsiooniteenuse järgselt sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada taotlus koos kuludokumentidega elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele.