Teenused

Ave Keskuses on mitmeid võimalusi teenuste kasutamiseks. Võimalik on tulla meie juurde tasulisele teenusele, saada teenust rehabilitatsiooniplaani alusel või läbi perearsti teraapiafondi. Meie eesmärk on tagada, et iga laps saaks parimat võimalikku tuge, arvestades tema individuaalseid vajadusi. Töötame iga lapsega personalselt, mis tagab parima võimaliku toetuse tema arenguteel.

Soovi korral saate koostada lapsele spetsiifilise rehabilitatsiooni plaani, mis võimaldab meil pakkuda struktureeritud ja eesmärgipärast tuge. Plaani koostamisel võtame arvesse teie lapse vajadusi ja loome personaalse lähenemise. Rehabilitatsiooni plaan annab suurepärase võimaluse kohandada teenuseid vastavalt teie lapse individuaalsetele vajadustele ja eesmärkidele.

Meie teenustele on võimalik registreerida alljärgnevalt:

Helistades all olevatele telefoninumbritel
Saates e-kirja all oleval aadressil
Tulles ise kohale meie keskusesse